Home Polkam Terkait Bursa Calon Bupati Mitra 2018-2023, James Sumendap Masuk “Radar” Demokrat Sulut