Home Ekbis PT Sarana Yeoman Sembada Gugat 21,8 M Lie Tie Hok, Alim A Boi Dkk